ماهی سر دلفینی

ماهی سر دلفینی ، ماهی گوشتخوار، بومی دریاچه مالاوی و رودهای آفریقای شرقی است. ماهی سر دلفینی به دلیل قوز روی سَر و دهان منقار مانند و در مجموع شباهت زیاد به دلفین، سر دلفینی نامگذاری شده اند. ماهی سر دلفینی تا ۲۰ سانتیمتر رشد می کند. دمای مطلوب ماهی سر دلفینی ۲۵ تا ۲۸ درجه سانتیگراد می باشد.