ماهی سر دلفینی

ماهی سر دلفینی بومی دریاچه مالاوی و رودهای آفریقای شرقی است. ماهی سر دلفینی را به دلیل قوز روی سَر ، دهان منقار مانند و در مجموع شباهت زیاد به دلفین، ماهی سر دلفینی می نامند. ماهی سر دلفینی از نظر خلق و خو نسبتاً آرام و صلح طلب بوده و با اکثر سیچلایدها سازگاری دارد، البته ماهی سر دلفینی نر، از زمان بلوغ به بعد با نرهای دیگر به نزاع می پردازد، بهتر است ماهی سر دلفینی را را بصورت یک گروه ۵ یا ۶ تایی با نسبت ۳ ماده به یک نر نگهداری کنید. ماهی سر دلفینی از لحاظ تغذیه گوشتخوار است و میتوان آنها را با میگو، آرتمیا و سایر غذاهای مناسب سیچلایدها تغذیه نمائید. ماهی سر دلفینی بطور تقریبی تا ۲۰ سانتیمتر رشد می کند. دمای مطلوب ماهی سر دلفینی ۲۵ تا ۲۸ درجه سانتیگراد، پ هاش ۷.۵ تا ۸.۵ و سختی ۱۰ تا ۱۵ می باشد.