لوچ دلقک

لوچ دلقک یک نوع ماهی آب‌ شیرین نواحی استوایی است که اصلیت آن از سوماترا و بورنئو اندونزی است و در تمام نقاط جهان نیز به عنوان یک ماهی آکواریومی به فروش می‌رسد. ماهی لوچ دلقک در طبیعت حدود ۴۰ سانتیمتر و در آکواریوم تا حدود ۲۶ سانتیمتر رشد می کند. لوچ دلقک به آب تمیز عادت دارد اما طوفان هایی که هر سال ۲ بار در اندونزی اتفاق می افتد، ماهی ها را برای ۷ یا ۸ ماه به دشت های گلی یا رودخانه ها و چشمه های با آب تیره می کشاند. پیدا کردن ماهی لوچ دلقک در آب های ناهموار طوفانی بسیار آسان است. ماهی لوچ دلقک بالغ برای تخم ریزی سالانه به آب راه های کوچک تری می روند. ماهی لوچ دلقک دو شاخک در زیر چشم های خود دارند که از آن برای شکار و محافظت از خودشان استفاده می کنند. ماهی لوچ دلقک را می توان در آب هایی با دمای ۲۵ تا ۳۰ درجه با پی اچ ۵ تا ۸ و سختی آب ۵ تا ۱۲ نگهداری کرد.