ماهی پیرانا

ماهی پیرانا بومی آمازون می باشد. ماهی پیرانا را میتوان وحشی ترین ماهی آکواریومی و حتی وحشی تر از کوسه ها دانست! رشدش بسیار زیاد و از همان کوچکی دارای دندانهای تیز است. همیشه به سر طعمه خود حمله و رحمی ندارد! حتی در مواقع کمبود غذا به هم نوع خود نیز حمله میکند! یک گله ۱۲ تایی ماهی پیرانای بالغ در محل طبیعی خود میتوانند یک گاو را در عرض ۶ دقیقه به اسکلت کامل تبدیل کنند! یک پیرانای بزرگ میتواند یک زنجیر آهنی را با آرواره قوی خود پاره کند! با اکثر ماهیهای گوشتخوار هم سایز خود سازگاری دارد. نحوه غذا خوردن پیرانا بسیار جالب است، هنگام ریختن غذا روی آب به کف آکواریوم رفته و ناگهان به سطح آب می آید و غذا را میدزد. پیرانا سخت ترین شرایط را تحمل و تقریبا مرگ برایش مفهومی ندارد! در صورت نگهداری به هیچ وجه دست خود را داخل آکواریوم نبرید. دمای مطلوب ۲۴ تا ۲۸ درجه سانتیگراد و ph بین ۶ تا ۷٫۵ می باشد.