ماهی انگلر

ماهی انگلر را به دلیل وجود شاخک یا زایده بالای سرش که برای شکار و به اشتباه انداختن ماهی ها استفاده می کند ماهیگیر و بدلیل شکل ظاهری، قورباغه ماهی نیز می نامند. ماهی انگلر همانند آفتاب پرست، قابلیت تغییر رنگ بدن خود را نیز دارد. ماهی انگلر بر عکس ظاهر خود بسیار آرام، کم تحرک و ساکن است. ماهی انگلر به آرامی بر روی صخره ها می نشیند و با حرکت شاخک یا زایده بالای سرش طعمه و ماهی های کوچک را به نزدیک شدن تحریک و با یک مکش قوی آنها را به داخل دهان خود می کشد! ماهی انگلر در آکواریوم ممکن است ماهیان کوچک تر را به راحتی شکار کند، بنابراین بهتر است در آکواریومی نگهداری شود که اندازه ماهی و آبزیان درون آن از دهان ماهی انگلر بزرگتر باشند. دمای مناسب ماهی انگلر ۲۲ تا ۲۸ درجه سانتیگراد، پ هاش ۸.۱ تا ۸.۴ و سختی آب ۸ تا ۱۲ می باشد.