گرین بارب

گرین بارب، ماهی بارب سبز، ماهی پر انرژی و با نشاط که بهتر است در آکواریوم به صورت گروهی نگهداری شود تا مانند تایگر بارب از شیطنت و آسیب رساندن به باله ماهیان دیگر توسط آنان ممانعت شود. بهتر است ماهیانی با باله های بلند و شنای آرام نظیر بتاها، گوپیها و گورامیها با تایگر بارب نگهداری نشود. آنها بسیار فعال بوده و دُم ماهیانی نظیر گوپی ها را گاز گرفته و می خورند که به این دلیل نباید با ماهیان باله بلند و همچنین با آنجل ها و سیچلاید ها در یک تانک نگهداری کرد. بدن ماهی بارب سبز دارای خاصیت فلوئورسانس بوده و می تواند نور را بازتاب دهد. برای نگهداری بارب سبز می توان از یک تانک حداقل ۶۰ لیتری پر از گیاه قوی در کناره ها و پشت تانک استفاده کرد. بارب سبز ۷ تا ۸ سانتیمتر رشد و بین ۳ تا ۵ سال عمر می کند. دمای مطلوب بارب سبز۲۰ تا ۲۶ درجه سانتیگراد، ph بین ۶ تا ۸ و سختی آب بین ۳ تا ۱۵ می باشد.