شیشه آکواریوم

شیشه آکواریوم بهتر است به شکل مکعب مستطیل باشد زیرا در اینصورت هم سطح تهویه آب افزایش می یابد و هم ماهی ها فضای بیشتری برای شنا در اختیار دارند. ضخامت شیشه آکواریوم با توجه به حجم آن متغیر است. به عنوان مثال در آکواریوم با حجم ۳۰ لیتر می توان از شیشه ای به ضخامت ۴ میلیمتر استفاده کرد در حالیکه برای ساخت شیشه آکواریوم با گنجایش بیشتر از ۳۰ لیتر باید شیشه ۶ میلیمتر به بالا بکار برد. بهتر است اندازه شیشه آکواریوم متناسب با نوع ماهی هایی که قرار است نگهداری شوند در نظر بگیرید. شیشه آکواریوم نباید از یک حدی کوچکتر باشد اما برای بزرگی شیشه آکواریوم محدودیتی وجود ندارد، هر چه شیشه آکواریوم بزرگتر، بهتر، منظور از بزرگی، ارتفاع آن نیست بلکه منظور این است که شیشه آکواریوم سطح وسیعتری داشته باشد (طول و عرضش بیشتر باشد) زیرا در این حالت مقدار تبادل گازی آب با محیط افزایش می یابد.