ماهی گروپر

ماهی گروپر بومی اقیانوس هند و آرام می باشد. ماهی گروپر ماهی مقاوم، مهاجم، همیشه گرسنه و گوشتخوار است. ماهی گروپر دارای گونه های فراوان، تنوع رنگی بسیار زیاد و زیبا می باشد. ماهی گروپر در آکواریوم ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر و در محیط طبیعی بیش از یک متر رشد می کند. ماهی گروپر ماهور و ماهی گروپر پلنگی معروفترین و ماهی گروپر مارین بتا جزء خاص ترین گونه ها می باشند. دمای مناسب ماهی گروپر ۲۲ تا ۲۸ درجه سانتیگراد، سختی آب بین ۸ تا ۱۲ و پ هاش بین ۸.۱ تا ۸.۴ می باشد.