ماهی گابی

ماهی گابی (گوبی فیش) بومی شرق و جنوب آسیا: فیجی، اندونزی، سریلانکا، مالدیو، اقیانوس هند و آرام و جزایر سلیمان می باشد. ماهی گابی یکی از پر تعدادترین خانواده ماهیان آب شور است که عادت به حفر مخفی گاه در زیر شن ها دارد. ماهی گابی از لحاظ خلق و خو صلح طلب و آرام ولی قلمروطلب است و از نظر تغذیه گوشتخوار و همه چیزخوار می باشد. ماهی گابی بطور تقریبی بین ۵ تا ۱۵ سانتیمتر رشد می کند. دمای مطلوب ماهی گابی ۲۲ تا ۲۶ درجه سانتیگراد، پ هاش ۸.۱ تا ۸.۴ و سختی آب ۸ تا ۱۲ می باشد.