ماهی مولی

ماهی مولی بومی آمریکای مرکزی، شمال شرقی مکزیک و ایالت مجاور خلیج مکزیک است. ماهی مولی جزء ماهیان زنده زا می باشد، تخم ها در بدن ماهی ماهی تبدیل به نوزاد شده سپس طی فرایند زایمان به دنیا خواهند آمد! ماهی مولی از نظر تغذیه ایی همه چیزخوار محسوب میشود و براحتی می توان آنها را با انواع غذاهای رایج و مناسب ماهیان آکواریومی تغدیه نمود. ماهی مولی صلح طلب است و مناسب نگهداری با انواع ماهیان گیاهخوار می باشد. ماهی مولی در آکواریوم و در شرایط مطلوب حداکثر تا ۱۰ سانتیمتر رشد می کند. ماهی مولی نر جثه بزرگتری نسبت به ماهی مولی ماده دارد. ماهی مولی بطور متوسط بین ۲ تا ۳ سال عمر می کند. دمای مناسب نگهداری ماهی مولی ۲۴ تا ۲۸ درجه سانتیگراد و پ هاش ۷ تا ۸.۵ می باشد.