ماهی پنگوسی

ماهی پنگوسی بومی جنوب شرقی آسیا می باشد. ماهی پنگوسی گونه باله کوتاه دارای خلق و خوی آرام و صلح جو می باشد و در گونه باله بلند طعمه هایی که در دهانش جای بگیرند را شکار می کند. ماهی پنگوسی در آکواریوم در حدود ۳۰ ال ۴۰ سانتیمتر و در طبیعت بیش از ۱ متر رشد می کند. ماهی پنگوسی بطور تقریبی تا ۱۰ سال عمر می کند. دمای مطلوب ماهی پنگوسی ۲۲ تا ۲۶ درجه سانتیگراد و پ هاش بین ۶٫۵ تا ۷٫۵ می باشد.