سیکلید دماسونی

سیکلید دماسونی (دیماسونی) بومی دریاچه مالاوی در آفریقا می باشد. ماهی دماسونی جزء سیکلید/سیچلایدهای مقاوم، با خلق و خوی خشن و از نظر شنا بسیار تند و تیز می باشد. ماهی دماسونی دارای رژیم غذایی گیاه خواری است و در صورت نگهداری از آنها می بایست به این مورد توجه لازم را داشته باشید. ماهی دماسونی بطور تقریبی در حدود ۸ سانتیمتر رشد و بیش از ۱۰ سال عمر می کند. دمای مناسب ماهی دماسونی بین ۲۴ تا ۲۸ درجه سانتیگراد و پ هاش بین ۷٫۵ تا ۸٫۵ می باشد.