ماهی پروت

ماهی پروت با دستکاری های ژنتیکی ایجاد شده است. اطلاعات درباره تولید مثل پروت فیش بسیار اندک است، ولی مبدا تولید آنرا جفت کردن ماهی سوروم و یکی از سیکلید های آمریکای مرکزی میدانند، از این روی پروت فیش دارای اسمی علمی نمی باشد. پروت فیش دارای ناهنجاری های اسکلتال، ستون مهره خمیده و بدن گرد است که شنای ماهی را مشکل میکند و دهان همیشه باز که توانایی بستن آنرا ندارد و غذا خوردن از سطح آب را برایش دشوار میکند. پروت فیش قلمروطلب است. پروت فیش از نظر تغذیه ایی همه چیزخوار محسوب می شود. ماهی پروت در شرایط مناسب حداقل ۱۵ سانتیمتر رشد و بین ۱۰ تا ۱۵ سال رشد می کند. دمای مناسب ماهی پروت ۲۴ تا ۲۸ درجه سانتیگراد و پ هاش ۶.۵ تا ۷.۵ می باشد.