پافر فیش کنگو

پافر فیش کنگو بومی رودخانه کنگو در آفریقا میباشد. ماهی پافر نام خود را به دلیل داشتن نوع قدرت دفاعی در برابر تهدیدات که همان متورم شدن بدنش میباشد، گرفته است. بر خلاف سایر ماهی ها، ماهی پافر باله های لگنی ندارد و با استفاده از باله سینه ای شفاف به همراه باله پشتی و مخرجی شنا میکند. ماهی پافر چشمانش قادر به حرکت به طور مستقل از یکدیگر بوده که دید دو چشمی را مقدور میسازد. پافر فیش کنگو در محیط طبیعی از انواع ماهی ها و در آکواریوم با غذاهای مختلف مانند کرم فشرده، میگو و.. تغذیه میشود. به نیتریت و نیترات آب حساس هستند، بنابراین آکواریوم نگهداری آنها به فیلترینگ مناسبی نیاز دارد. پافر فیش کنگو ماهی غیر فعالی است، اغلب زمان خود را در خاک و یا بستر دفن و منتظر شکار می ماند! پافر فیش کنگو قادر به تغییر رنگ بدن خود نیز میباشد. دمای مطلوب پافر فیش کنگو ۲۳ تا ۲۶ درجه سانتیگراد و پ هاش ۷ می باشد.