ماهی کوی باله بلند

کوی فیش بومی ژاپن، آسیا و اروپای مرکزی می باشد. کوی فیش ها دارای تنوع رنگی زیاد منجمله قرمز، زرد، سفید، کرم و آبی می باشند. نگهداری از کوی فیش کار سختی نیست چرا که ماهیان همه چیزخوار، مقاوم و جزو ماهیان سرد آبی هستند. بهتر است در دمای بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شوند. بدن ماهی کوی در زمستان واکنش مناسب نشان نمی دهد و سیستم ایمنی بدنش در دمای زیر ۱۰ درجه سانتیگراد عمل نمی کند. بهتر است که عمق حوض محل نگهداری کوی فیش در مناطقی که تابستان آب و هوای گرم دارد حداقل ۱ متر یا کمی بیشتر و در زمستان های بسیار سرد عمق حداقل ۱ متر و نیم باشد. کوی فیش تخم گذار است. کوی فیش در صورت نگهداری در شرایط مناسب سال های سال عمر می کند، بطور مثال هاناکو Hanako ماهی کوی ماده ای که ۲۲۶ سال عمر کرد!