کت فیش باله بلند

کت فیش ، گربه‌ ماهی، سگ‌ ماهی یا ماهی سبیلو! نام گروه بزرگ و گوناگونی از رده پرتوبالگان است. بیشتر این ماهیان زائده هایی سبیل‌ مانند در اطراف دهان خود دارند و دلیل نام‌گذاری آنها به گربه‌ ماهی نیز وجود همین سبیل‌ ها است. کت فیش، ماهی مقاوم و از لحاظ خلق و خو صلح طلب و آرام است و تنها با هم نوع خود بر سر قلمرو رفتاری تهاجمی دارد. کت فیش از نظر تغذیه ایی همه چیزخوار محسوب میشود و براحتی می توان با اغلب غذاهای مناسب ماهیان زینتی آنها را تغذیه نمود، همچنین کت فیش ها از پسماند غذاهای ماهیان دیگر و حتی جلبک هایی که بروی وسایل و شیشه آکواریوم ایجاد می شوند نیز تغذیه می کند. کت فیش بطور تقریبی بین ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر رشد می کند. دمای مناسب کت فیش ۲۴ تا ۲۸ درجه سانتیگراد و پ هاش ۶.۵ تا ۸ می باشد.