ماهی فلاور

ماهی فلاور (هورن، کامفا و…) یکی از زیباترین ماهی های آب شیرین است که نسبت به سیکلید های دیگر قیمت بالایی دارد، ماهی فلاور دارای گونه ها و رنگ های متنوعی است. فلاور، ماهی بسیار خشنی است که حتی به هم نوع خود نیز رحم نمی کند و به آنها آسیب می رساند. برای نگهداری ماهی فلاور در آکواریوم باید قید نگهداری سایر ماهیان را بزنید زیرا نگهداری انفرادی ماهی فلاور توصیه میشود و در صورت نگهداری ماهی فلاور با سایر ماهیان و حتی هم نوع خود چیزی بجز کشت و کشتار و جنگ و نزاع در آکواریومتان نخواهید دید! ماهی فلاور تقریباً تا ۳۰ سانتیمتر رشد میکند. ماهی فلاور برای رشد خوب، حداقل احتیاج به ۲۰۰ لیتر آب دارد. دمای مناسب ماهی فلاور ۲۷ تا ۳۲ درجه سانتیگراد و پ هاش ۷ تا ۷٫۸ می باشد.